Audit GHOR

Hercertificering: ondanks druk jaar nog steeds goed kwaliteitssysteem

Op de valreep van het nieuwe jaar is het Bureau GHOR op 18 december 2015 geaudit. Hierbij is gekeken naar het niveau van kwaliteit dat wordt gehanteerd en jaarlijks  wordt gewaardeerd met een HKZ certificering.

Na een bewogen jaar met veel personele wisselingen is bezien of het kwaliteitszorgsysteem solide genoeg is geweest om desondanks toch de gewenste dienstverlening te kunnen hanteren. Het feit dat certificaten ook kunnen worden ingetrokken, leverde de laatste weken toch nog wat gezonde spanning op. Gedurende de dag zijn alle proces eigenaren uitgenodigd voor de audit en werd om 15.00 uur het verlossende woord uitgesproken. Een drietal aspecten  behoeven wat aandacht waaraan binnen drie maanden gevolg aan moet worden gegeven. De auditor constateerde dat, ondanks het hectische jaar met o.a. de organisatie van een (veilige) Koningsdag en de opvang van vluchtelingen, het Bureau GHOR ZHZ in staat is gebleken om solide kwaliteit te leveren. Daarmee is hercertificering terecht een feit. We sluiten daarbij aan bij ketenpartners de DG&J en de RAV die ook recentelijk zijn (her)gecertificeerd. Al met al een prestatie om trots op te zijn!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging