Oproep

Eenduidige noodverordening coronavirus

Om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden, geldt sinds 15 maart in de regio Zuid-Holland Zuid een noodverordening. Tijdens het Veiligheidsberaad, het overleg van alle voorzitters van alle veiligheidsregio’s, is maandag 16 maart besloten dat we naar een nieuwe, eenduidige verordening gaan in alle 25 veiligheidsregio’s zodat in heel Nederland dezelfde regels gelden. De oude noodverordening komt hierdoor per heden te vervallen.

Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom voor kan worden opgelegd. De politie en de gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Alle betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd. Zowel de politie, als de gemeente (in naam van het lokale bestuur) kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening.

Noodverordening coronavirus Zuid-Holland Zuid

Hieronder is de huidige noodverordering met daarin opgenomen de toelichting en de aanwijzing toezichthouders te zien en of te downloaden.

Bekijk hier de noodverordening

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging