Aparte voorziening

Aparte voorziening medische gegevens in noodsituaties

Minister Bruins wil een speciale regeling waardoor medische gegevens van patiënten die niet bij bewustzijn zijn, makkelijker beschikbaar kunnen komen. Bruins benadrukte in het NOS Radio1 Journaal dat het “ongelooflijk belangrijk” is dat die gegevens er zijn, als elke seconde telt. Het gaat dan bijvoorbeeld over vragen als welke medicijnen iemand gebruikt, waar die persoon allergisch voor is, wat iemands gewicht is en welke operaties hij heeft ondergaan.

Tot nu toe hebben zo’n 13 miljoen mensen toestemming gegeven voor uitwisseling van hun medische gegevens en zo’n 4 miljoen mensen hebben dat niet gedaan. Bruins onderstreept dat mensen toestemming moeten kunnen blijven weigeren, maar het ministerie denkt dat er ook mensen zijn die helemaal niet weten dat ze geen groen licht hebben gegeven voor het inzien van hun dossier. Hij wil nu een aparte voorziening waardoor mensen van tevoren toestemming kunnen geven dat hun gegevens alleen in noodsituaties beschikbaar komen.

Oplossen ict-problemen zorg

De uitwisseling van medische gegevens is al jaren een gevoelig punt. In 2011 strandde de invoering van een Landelijk Elektronisch Patiëntendossier in de Eerste Kamer. 

Zorghoogleraar Hazelzet zei onlangs dat het ministerie van VWS sinds de verwerping van die wet kopschuw is geworden bij het oplossen van de ict-problemen in de zorg. “Ze zetten nu wel stappen, maar het gaat veel te traag“, vindt hij.

Aparte voorziening

Bron: NOS.nl

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging