Annemarieke van Son

Terug van weggeweest

De coronacrisis vraagt al ruim een jaar veel van het team GHOR. Een aantal GHOR taken passen binnen deze crisis, maar er zijn ook reguliere taken die aandacht vragen. Om deze taken op te pakken, hebben wij ons huis open gezet voor een collega die op beleidsmatig niveau direct aan de slag kan. Annemarieke van Son is onze ‘nieuwe’ collega die we hierbij graag voorstellen.

Terug op het nest

Hoe mooi is het dat wij een collega hebben gevonden die met heel veel kennis van deze regio en van het GHOR werkveld terug op het nest is? Want Annemarieke van Son is een oude bekende van ons. Haar vader, Berry van Son, heeft namelijk aan het begin van de GHOR Zuid-Holland Zuid gestaan. En Annemarieke heeft zelf ook eerder bij de GHOR gewerkt. In het voorstelrondje hieronder vertelt ze daar meer over.

Nieuwe collega! Even voorstellen…

Je bent weer terug op het vertrouwde nest. Wat is je indruk nu van de GHOR?
De structuur binnen de Veiligheidsregio is wel veranderd, dat is even nieuw voor mij, maar het GHOR team is nog net zo bevlogen en enthousiast als voorheen. Ik zie openheid naar elkaar, bereidheid om te luisteren en goede afstemming.

Wat is je rol binnen het team van de GHOR?
Nu de GHOR het afgelopen jaar behoorlijk druk is met de crisisorganisatie rondom de COVID-19 pandemie, zijn er een paar reguliere taken blijven liggen. Samen met Pim van Dam ga ik daarmee aan de slag. Je kan dan denken aan het voorbereiden van de hercertificatie van het HKZ voor het GHOR bureau, maar ook aan landelijke ontwikkelingen. Zoals samenwerking met de regio Zuidwest-Nederland ten aanzien van netcentrisch werken geneeskundige zorg en onze adviestaak in de nieuwe omgevingswet.

Waar kom je vandaan en welke ervaring neem je mee?
Na mijn studie Algemene Cultuurwetenschappen heb ik eerst bij de onderzoeksafdeling voor de Raad voor de Rechtspraak gewerkt. Vervolgens ben ik bij een kinderopvangorganisatie als beleidsmedewerker en locatiemanager aan de slag gegaan. Daarna heb ik ruim 12 jaar als freelance projectmedewerker gewerkt. Voornamelijk in de kinderopvangbranche aan beleid, inhoudelijke kwaliteitsverbetering en regionale samenwerking, maar ook in andere branches zoals de evenementenbranche en als studentenmentor. Daarnaast heb ik in die periode ook bij de GHOR ZHZ gewerkt aan het project Vraag en Aanbod in de Veiligheidsregio’s en Acute Zorg. Aan dit project werkte ik samen met mijn vader die inmiddels al een aantal jaar met pensioen is.
Mijn ervaring bestaat vooral uit beleid ontwikkelen en implementeren, kwaliteitszorg en procesbegeleiding.

Waarom heb je gekozen voor de GHOR ZHZ?
De GHOR ZHZ is een ambitieus team met betrokken mensen die nieuwe ontwikkelingen volgen, bereid zijn om buiten kaders te denken en inzetten op samenwerking. Dat spreekt mij aan. Daarnaast bestaat het team uit enthousiaste en vrolijke mensen. Daar maak ik graag een onderdeel van uit.

Wat kunnen we van jou als GHOR adviseur verwachten?
Ik zet in op samenwerking en duidelijkheid. Daarmee bedoel ik onder andere dat je weet wat er van je verwacht wordt, wat je voor elkaar kan betekenen en hoe je samen de beste uitkomst voor het geheel kan bereiken. Daarnaast houd ik van efficiëntie en daadkracht. Dus volgens mij ben ik hier op de juiste plek.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging