Workshop ‘Doe het zelf: Crisispakket!’

Brandweerkazerne Hendrik-Ido-Ambacht

Functionarissen die binnen zorginstelling verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen / in stand houden van de crisisorganisatie

De deelnemers doorlopen in een kleine groep drie verschillende korte workshops. In elke workshop staat een thema centraal, waarmee zij aan het werk gaan. Daarnaast krijgen zij lesplannen en andere instrumenten mee. Deze tools kunnen de deelnemers vervolgens zelf inzetten binnen hun organisatie.

Inhoud workshops

  • Adviseren met Impact: Hoe kunt u door middel van advisering het onderwerp veiligheid nog beter op de kaart zetten binnen uw organisatie?
  • Netwerkanalyse: Welke organisaties bevinden zich tijdens een incident in uw netwerk en op welke manieren heeft u elkaar nodig?
  • Lerend evalueren: Hoe borg je op een goede manier je evaluatiepunten n.a.v. (bijna) incidenten?

Deze middag is een mooie kans om samen met andere vakcollega’s aan de slag te gaan die zich bezig houden met het onderwerp veiligheid en/of crisismanagement binnen hun organisatie! Tussen de workshops door is er voldoende gelegenheid om met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en lessen te delen: crisismanagement is immers vooral netwerkmanagement.

Kortom, na een actieve middag hebben de deelnemers concrete tips en instrumenten om hun organisatie zelf (verder) voor te bereiden op een crisis!

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging