OvD-G-intervisiemoment

nnb

Voor: Officieren van Dienst Geneeskundig (OvD-G)

Onderling delen van kennis en ervaring. Het onderwerp is afhankelijk van behoeftes en ontwikkelingen.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging