OTO Themamiddag: digitale rampen

Landgoed De Horst, Driebergen

Een verstoring, uitval of aantasting van de infrastructuur kan een ramp of crisis veroorzaken met alle gevolgen van dien. Met de komst van de digitale samenleving zijn we afhankelijker van de ict-infrastructuur. Het maakt ons kwetsbaar. Het is een kwestie van tijd dat een digitale ramp zich ook voltrekt in de gezondheidszorg in Nederland. Wees voorbereid!

Programma 

12.00 uur – Ontvangst met lunch
13.00 uur – Opening door dagvoorzitter Chris van ’t Hof, directeur TEK TOK

Risico’s kwetsbare technische infrastructuur: effect op zorginstellingen
ir. Stefan van Heumen, technisch consultant TNO Innovatie Centrum Bouw

Een nooit gelopen race – over cybersecurity en versterking van weerbaarheid
dr.ir. Geert Munnichs, coördinator Rathenau Instituut.

14.45 uur – Pauze

15.15 uur – Vervolg

You will be hacked! – over digitale veiligheid
Erik Rutkens, directeur Insite Security

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): U hebt nog 178 dagen om er aan te voldoen!
Edwin Stokvis, directeur Harteveld Groep BV

16.30 uur –  Borrel

Voor wie
De OTO Themamiddag is bedoeld voor kwaliteits- en veiligheidsfunctionarissen, ROP-coördinatoren, OTO-coördinatoren, crisiscoördinatoren, bestuurders, directeuren en medisch professionals die betrokken zijn bij de voorbereiding op rampen en crises van ziekenhuizen, GGD’en, huisartsen en ambulancezorg. En natuurlijk ook voor functionarissen die vanuit hun werkgebied interesse hebben in het onderwerp. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (vanuit het programma Crisisbeheersing en OTO) organiseert de OTO Themamiddag.

Locatie
Landgoed De Horst
De Horst 1
3971 KR Driebergen

Aanmelden
Je bent van harte uitgenodigd voor de OTO Themamiddag: digitale rampen. Klik op deze link om je aan te melden. Deelname is gratis.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging