Crisiscommunicatie bijeenkomst: de witte boodschap

Voor Algemeen Commandanten Geneeskundige Zorg (namens de GHOR).

Middag die wordt georganiseerd i.s.m. (en is bedoeld voor leden van) crisiscommunicatie van VRZHZ, Team communicatie en de inhoudelijk adviseurs van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Doel van de middag is om elkaar en elkaars rol beter te leren kennen. Ook wordt aan de hand van een casus geoefend met het opstellen en uitdragen van een gezamenlijk gedragen witte boodschap.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging