Sander Zwanenburg

Adviseur Opleiden, Trainen en Oefenen

Als je het hebt over Opleiden, Trainen en Oefenen dan heb je het over Sander. Na 12 jaar bij Defensie te hebben gewerkt, zet Sander zich al enige jaren met veel enthousiasme in om de GHOR keten vakbekwaam te maken en te behouden.

Dit doet hij o.a. door een prominente rol in te vullen in het netwerk Vakbekwaamheid binnen de Veiligheidsregio ZHZ. Met zijn multidisciplinaire inbreng en visie zorgt hij ervoor dat bij iedere oefening het GHOR element goed vertegenwoordigd is. Maar ook de ketenpartners binnen de GHOR kunnen altijd bij Sander terecht en geeft hij gevraagd én ongevraagd advies op OTO gebied.

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen

Artikelen van Sander Zwanenburg

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging