Paul Jonker

Adviseur Beleid en Bestuur

Crisismanagement loopt als een permanente rode draad door Paul’s carrière. Het onderhouden, verbreden en intensiveren van het netwerk is essentieel voor het scheppen van onderling vertrouwen.

Analytisch, positief-kritisch, relativeringsvermogen en humor zijn van belang om tijdens de voorbereiding en in tijden van incidenten snel de juiste actoren, modus operandi en vooral wederzijdse (on)mogelijkheden bijeen te brengen. Het opereren op het snijvlak van veiligheid, publieke gezondheid, (openbaar) bestuur en de wetenschap vormen hem tot een verbinder.

Crisismanagement is Netwerkmanagement

Artikelen van Paul Jonker

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging