Madieke van den Berg – Linckens

Beleidsadviseur GHOR

Calamiteiten- en crisismanagement vormen de rode draad door de loopbaan van Madieke. En dit is niet voor niks. Zij wordt hier enthousiast van en brengt dit enthousiasme graag over op mono- en multidisciplinaire samenwerkingspartners. Zij hoopt hiermee de samenwerking op het gebied van zorg, veiligheid en het openbaar bestuur te verstevigen.

Madieke is 16 jaar werkzaam geweest bij Defensie binnen de militaire gezondheidszorg. Zij gaat bij ons onder andere aan de slag met het meerjarenbeleidsplan GHOR, Terrorismegevolgbestrijding/ grof geweld, bestuurlijke ondersteuning en de samenwerking in ROAZ verband.

Met een samenhangende keten en een sterk netwerk kunnen we de impact van crises op gezondheid beperken

Artikelen van Madieke van den Berg – Linckens

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging