Floor Borgman

Adviseur Opleiden, Trainen en Oefenen

Rampenbestrijding en crisisbeheersing is echt Floor haar ding. Daar is ze tijdens haar studie Integrale Veiligheidskunde en haar derdejaars stage bij de GHOR achter gekomen. Ook de keten in de regio ZHZ spreekt haar aan, want haar afstudeeropdracht heeft ze voltooid bij de GGD.

Met haar enthousiaste, frisse blik gaat deze leergierige meid aan de slag met Vakbekwaamheid. Zo zet ze in op het ontwikkelen en coördineren van monodisciplinaire OTO-activiteiten. En het vakbekwaam maken en behouden van de GHOR-piketleden van de sectie GGDGHOR krijgt haar volledige aandacht.

Floor Borgman

‘Wat men moet leren doen, leert men door het te doen’ – Aristoteles

Artikelen van Floor Borgman

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging