beleidsadviseur GHOR

Ben jij de verbinder tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur?

Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou! Wij zoeken een gedreven (tijdelijke) beleidsadviseur GHOR (1 FTE).

Bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werken we vanuit betrokkenheid met daadkracht samen aan veiligheid voor de mensen in Zuid-Holland Zuid. Dit doen we door te adviseren over risicobeheersing en het adequaat handelen bij incidenten, rampen en crises. Op dit moment staat de Veiligheidsregio in het brandpunt van de crisisbeheersing in de COVID-19 crisis.

Ons team

De GHOR is gepositioneerd binnen de afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises van de Veiligheidsregio ZHZ. Met een relatief beperkt aantal functionarissen dragen wij vanuit de GHOR zorg voor de verbinding in de volledige breedte van de zorgketen gericht op risico- en crisisbeheersing. Hiernaast verbinden wij de zorg met partijen binnen de publieke gezondheidszorg, de openbare orde en veiligheid en het openbaar bestuur. Onze focus ligt hierbij op het voorbereiden van de zorgketen en het borgen van zorgcontinuïteit in de zorgketen tijdens rampen en crises. Wij investeren actief in ons netwerk van zorgpartners. Tijdens crisis voorzien wij vanuit onze crisisorganisatie in coördinatie, aansturing en regie, vertegenwoordigen wij de zorgketen binnen de algemene crisisstructuren en borgen we de nazorg. We creëren een actueel en gedeeld beeld en adviseren over veiligheidsvraagstukken in en voor de zorg.

De COVID-19 crisis vraagt op dit moment veel van de GHOR-functionarissen. Het is de verwachting dat dit het aankomende jaar ook het geval zal zijn. Om voldoende oog te kunnen houden voor andere crisistypen en de doorontwikkeling van de GHOR, zijn wij op zoek naar een (tijdelijke) beleidsadviseur GHOR ter versterking van ons team.

Werkzaamheden beleidsadviseur

Van werken in een multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie en daarbij de focus leggen op de geneeskundige aspecten gaat jouw hart sneller kloppen.

  • Jij haalt voldoening uit in het verbinden van partijen op het kruispunt van zorg, veiligheid en openbaar bestuur. Hiermee zorg je voor een samenhangende zorg- en veiligheidsketen.
  • Je levert graag een bijdrage aan het veilig wonen, werken en recreëren in de regio. Dit door te adviseren over het voorkomen van, voorbereiden op, uitvoeren van en afwikkelen na rampen en crises.
  • Je kunt ontwikkelingen in de zorg en met impact op de zorg duiden en vertalen op het gebied van risico- en crisisbeheersing.
  • Je draait je hand niet om voor het formuleren van een bestuurlijk advies.
  • Jij bent dé stevige en zelfstandige adviseur die de juiste keuzes kan maken, de focus buiten de COVID-19 crisis voor de GHOR bewaakt en de kwaliteitscyclus weet te borgen.
  • Je vertegenwoordigt de GHOR in dit kader op een aansprekende manier op tactisch en strategisch niveau in verschillende netwerken binnen en buiten de Veiligheidsregio.
  • Je bent een teamspeler en weet anderen te motiveren tot een gezamenlijk resultaat, maar kunt ook zelfstandig tot resultaten komen. Je bent in staat een productieve en enthousiaste bijdrage te leveren.

Jouw profiel

Je hebt op strategisch- en tactisch niveau ervaring en deskundigheid op het gebied van de GHOR-processen of met crisismanagement in de zorg. Je bent analytisch sterk en een bedreven schrijver van adviezen op bestuurlijk strategisch niveau. Je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen, weet de GHOR goed te vertegenwoordigen en bent een bedreven netwerker. Je hebt tenslotte ervaring met het begeleiden van projecten.

Solliciteren?

Stuur je reactie vóór 11 januari 2021 in via zhzveilig.nl/vacatures.

Heb je vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Madieke Linckens, Coördinator GHOR.  Telefoonnummer: 088 – 636 5537 of via mail:          m.linckens@ghor.vrzhz.nl.

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging