Netwerkdag Nafase

Netwerkdag Nafase

Kromhout Kazerne Utrecht

Bent u werkzaam in de nafase van een ramp of crisis, of bent u betrokken bij de voorbereiding op de nafase van een ramp of crisis? En wilt u graag externe partners met dezelfde actieve betrokkenheid bij het thema nafase leren kennen en van elkaar leren?

Noteer dan alvast de datum voor deze interactieve netwerkdag in uw agenda! Aan de hand van een aantal bijzondere casus en workshops dagen wij u uit mee te praten over hoe we de samenwerking tussen de verschillende partijen in de nafase kunnen bevorderen.

Voor wie?
Het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg organiseert samen met het IFV deze netwerkdag voor operationeel leiders, algemeen commandanten, hoofden nafase, hoofden communicatie, adviseurs crisisbeheersing, gemeentesecretarissen en externe partners in veiligheid die een rol kunnen hebben in de nafase van een ramp of crisis.

Locatie
Voor deze netwerkdag bent u welkom bij de Kromhout kazerne in Utrecht. Inloop is vanaf 09.30 uur. De netwerkdag eindigt met een netwerkborrel om 16.30 uur.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met IFV Kennisevents, telefoon: 026 – 355 22 08 of e-mail kennisevents@ifv.nl.

Programma en aanmelden

Klik hier

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging