Lessen uit crises en mini-crises 2017

IFV te Arnhem

De feiten. De dilemma’s. De lessen.
De zesde editie in de inmiddels welbekende reeks jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing verschijnt op 15 februari 2019. In de bundel Lessen uit crises en mini-crises 2017 komt een aantal belangwekkende gebeurtenissen uit 2017 aan bod waaronder natuurlijk de Turkije-rel en de huldiging van Feyenoord. Veiligheidsdeskundigen en bestuurders bespreken tijdens deze bijeenkomst hoe ons voor te bereiden op hedendaagse uitdagingen en dilemma’s die zich tijdens crisissituaties kunnen voordoen.

Deze middag worden presentaties verzorgd door:

  • Frank Paauw. Wat is zo sprekend voor de Rotterdamse aanpak van (mini-)crises en wat kunnen we hiervan leren?
  • nnemieke van der Zijden. Op welke wijze verandert momenteel de rol van de GGD in crisissituaties en welke maatschappelijke ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag?
  • Arjen Boin. Een reflectie op mini-crises en ontwikkelingen in crisismanagement.

De kennissessie wordt begeleid door lector Crisisbeheersing Menno van Duin en senior onderzoeker Crisisbeheersing Vina Wijkhuijs.

Het programma start met een presentatie van de rode draden uit het jaarboek, gevolgd door de overhandiging van het eerste exemplaar aan Frank Paauw, politiechef van Rotterdam. De sessie sluit af met een discussie met de zaal. Aansluitend is er een netwerkborrel.

Voor wie?
Bestuurders en professionals werkzaam op het terrein van crisisbeheersing, veiligheidsmanagement en bevolkingszorg.

Programma
Bekijk het programma en de sprekers. U bent welkom vanaf 13.00 uur.

Kosten en aanmelden
Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via Mijn.IFV. Heeft u nog geen IFV-account? Registratie hiervoor kan in enkele stappen.

Meer informatie
Neem voor algemene informatie over deze middag contact op met IFV Kennisevents, telefoon 026 355 22 08, e-mail kennisevents@ifv.nl.

Wij begroeten en ontmoeten u graag op 15 februari 2019!

Voorgaande jaarboeken
Heeft u interesse in de hoofdstukken van voorgaande jaarboeken? Bekijk deze in ons dossier (rubriek incidenten) Crises en crisisbeheersing.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging