Een terroristische aanslag, wat doet u?

Inntel Hotels, Rotterdam

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, Traumazorgnetwerk Midden-Nederland, Erasmus MC
en UMC Utrecht organiseren onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie
(NVT) en de International Committee of the Red Cross (ICRC) een symposium getiteld:

Een terroristische aanslag, wat doet u?

Doelgroep
Dit symposium richt zich specifiek op medisch specialisten, arts-assistenten, SEH-artsen en Physician Assistants van
alle medische disciplines betrokken bij de behandeling van slachtoffers van een terroristische aanslag.

Bekijk hier de details en meld u aan

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging