Sectie GGDGHOR oefeningen

Romboutslaan 105 te Dordrecht

Voor: ACGZ, HIn, HOn, OMAc + procesleiders en communicatie GGD

Sectie GGDGHOR-oefening (uitleg over processen nav zomercasus + beoefenen overdracht regulier)

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging