Werken bij

de GHOR(-keten) of de Veiligheidsregio ZHZ

Vacatures

Adviseur Informatievoorziening, kwaliteit en crisisorganisatie GHOR

Je plek in de organisatie
De afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises (VRC) bestaat per 1 juni 2016. VRC zorgt voor een goed gefaciliteerde, opgeleide en deskundige 24/7 parate crisisorganisatie voor opgeschaalde situaties. De afdeling richt zich op de multidisciplinaire, geneeskundige en bevolkingszorgprocessen zoals beschreven in de Wvr. De multidisciplinaire processen omvatten onder meer de processen leiding en coördinatie, crisiscommunicatie, informatiemanagement en resourcemanagement.

Binnen de afdeling VRC functioneren drie netwerken:
Het Netwerk Operationele Voorbereiding (OV). OV houdt zich bezig met het beheer van de crisisorganisatie (en de faciliteiten hiervoor) en maken van operationeel beleid en plannen ter uitvoering van de crisisorganisatie. Een belangrijke taak van het netwerk OV is het beheer van de piketorganisatie.
Het Netwerk Vakbekwaamheid (VKBH). VKBH draagt zorg voor de initiële en blijvende vakbekwaamheid van functionarissen binnen de crisisorganisatie.
Het Netwerk Programma- en Ketenmanagement (P&K). Binnen P&K vindt accountmanagement plaats op themaniveau. De medewerkers binnen het netwerk fungeren per thema als aanspreekpunt richting de netwerkpartners en dragen zorg voor de afstemming en advisering van de netwerkpartners. Ook worden vanuit de afdeling P&K convenanten en partnerschappen opgesteld.
Het hoofd VRC geeft leiding aan de afdeling. De afdeling wordt ondersteund door een secretariaat. Het is gebruikelijk dat de medewerkers van VRC ook een passende nevenfunctie in de crisisorganisatie vervullen.

Binnen VRC bestaat op dit moment 0,88 fte vacatureruimte. Het gaat hierbij om de vacature Adviseur Informatievoorziening, kwaliteit en crisisorganisatie GHOR.

Je werkzaamheden
Kenmerkend voor VRC is dat er een nauwe samenwerking tussen de netwerken bestaat. Medewerkers uit verschillende netwerken werken samen bij het realiseren van de producten van VRC. Samenwerking, afstemming en uitwisselen van kennis staat daarom centraal.
De afdeling VRC is nog in ontwikkeling. In het komende jaar worden (deel-) taken binnen VRC op basis van tussenevaluaties nader tussen de netwerken en functies verdeeld. Dat betekent dat de precieze functie-inhoud van de vacante functie in het komende jaar nog kan wijzigen. Vooralsnog geldt het volgende:

De functie van Adviseur Informatievoorziening, kwaliteit en crisisorganisatie GHOR is een veelzijdige functie waarin verschillende thematische aandachtsgebieden samenkomen en die zich bevindt op het snijvlak van beleid en operatie. Je houdt je onder meer bezig met geneeskundige informatievoorziening / intelligence en ondersteuning van GHOR-processen vanuit het netwerk operationele voorbereiding, maar daarnaast ook een aantal gerelateerde taken binnen het netwerk die ten behoeve van heel VRC worden uitgevoerd. Je taken zijn onder meer:

 • Informatievoorziening GHOR;
 • Ontwikkelen visie en beleid op het gebied van geneeskundige / VRC intelligence;
 • Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied;
 • Implementatie bij partners binnen ROAZ en GGDGHOR ism vakbekwaamheid;
 • Doorontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem GHOR en mede ontwikkelen;
 • Kwaliteitsmanagementsysteem VRC, incl bevolkingszorg;
 • Planvorming GHOR in afstemming met netwerkpartners;
 • Planvorming Omgevingswet irt zelfredzaamheid en risicobeheersing;
 • Planvorming infectieziekten irt DG&J;
 • Verwerken van uitkomsten evaluaties inzetten en oefeningen in planvorming;
 • Crisisorganisatie GHOR;
 • Piketbeheer, aanspreekpunt voor piketfunctionarissen en vakbekwaamheid.

Je profiel
Voor deze functie zijn de volgende competenties vereist: samenwerking, resultaatgericht, netwerken, stressbestendig, flexibiliteit. Medewerkers van VRC zijn sociaal, creatief, initiatiefrijk, hebben overtuigingskracht en nemen zelf verantwoordelijkheid.

Voor de functie gelden de volgende opleidings- en ervaringseisen:

 • HBO met ruime aanvullende kennis en ervaring op het desbetreffende vakgebied en/of aanpalende vakgebieden.
 • Kennis van projectmatig werken.
 • Kennis van de organisatie, haar interne beleid, regels en procedures en nieuwe ontwikkelingen.
 • Kennis van de in- en externe aspecten van de multidisciplinaire crisisorganisatie en meer specifiek van de crisisorganisatie GHOR en de witte keten.

Ons aanbod
De VRZHZ is een moderne werkgever die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden. We bieden je een salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring. De functie is gewaardeerd op schaal 10. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.121,– bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Belangstelling
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskpeno@vrzhz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 22 oktober 2017. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Roland Bron, Hoofd VRC, telefoonnummer 088 – 636 5550. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Vacaturenummer: 2017VRZHZ019
Aantal uur per week: 32
Organisatieonderdeel VRC
Reageer vóór 23 oktober 2017

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging